Zuzana Majová

Zuzana Majová

Zdravotná sestra

VZDELANIE

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 31, 811 07 Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita, fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva, Limbová 12, 833 03 Bratislava – postgraduálne štúdium

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1991 – sestra, Novapharm s. r. o., Šancová 110, 831 04 Bratislava

–        Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny

–        Urologická ambulancia

–        Interná ambulancia

–        Kardiologická ambulancia

–        Ambulancia všeobecného lekára

2018 – Vedúca sestra APS

od 1.9.2022   sestra všeobecnej ambulancie LHmed, sro. , Bratislava