Cenník

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia ambulancie LH med s.r.o., platný od 1.5.2022

Preventívne prehliadky

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v zákonom stanovenom rozsahu.
A – doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
B – cena preventívnej prehliadky pre samoplatcov. Ceny sú uvedené v EUR.

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti / stavu

Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonávané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.

Vyberte si z našej ponuky preventívnych prehliadok

  • Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia raz za 2 roky a pokrýva len nevyhnutný rozsah výkonov stanovených zákonom

  • Pre hĺbkové posúdenie zdravotného stavu odporúčame vyšetrenia nad rámec zákonnej prehliadky, ktoré poskytnú komplexný obraz o zdravotnom stave

  • Rozšírené laboratórne odbery (Pečeňové parametre, Cholesterol, Mineralogram, CRP a Quick test na zrážavé faktory)

  • EKG – neinvazívne vyšetrenie srdca

  • FOB test na okultné krvácanie – preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva

  • Komplexný obraz o zdravotnom stave získate za výhodný doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke

  • Pozvanie na zákonnú preventívnu prehliadku (raz za 2 roky) dostanete emailom spolu s pokynmi na laboratórne odbery

  • Ak máte záujem o vyšetrenia nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to zdravotnej sestre najneskôr pri odbere

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom. Vstupná lekárska konzultácia Preventívna Komplexná Komplexná rozšírená
Zdravotný dotazník Vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a rizikách
Fyzikálne vyšetrenie Meranie vitálnych funkcií – krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť. Vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu
Laboratórne vyšetrenie krvi Zápalové parametre – Sedimentácia
Krvný obraz
Cukor v krvi – Glykémia
Obličkové funkcie – Kreatinín
Pečeňové parametre – ALT, AST, GMT
Cholesterol – Lipidový profil, HDL, LDL, TGL
Mineralogram (Na, K, Cl)
CRP (zápalový parameter)
Zrážavé faktory – Quick test
Očkovania Kontrola stavu, hlavne tetanus
Vyšetrenie moču Chemicky, sedimentácia
EKG Neinvazívne vyšetrenie srdca* Pacienti starší ako 40 rokov * *
Stolica Test na okultné krvácanie *Pacienti starší ako 40 rokov * *
Anamnéza Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy
Lekárske vyšetrenie Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk – lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice a hrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily a pokožka celého tela
Vyhodnotenie Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby
Cena v EUR 30 65 90
Doplatok v EUR ku Zákonnej preventívnej prehliadke 50 65

Špeciálna ponuka

Druhý názor lekára na hrudnochirurgické diagnózy

Druhý názor lekára umožňuje pacientovi za poplatok získať vyjadrenie aj iného odborníka k svojej diagnóze či možnostiam jej liečby. Cieľom je, aby pacient a jeho príbuzní získali istotu v rozhodnutí, že jeho liečba je správna. V mnohých vyspelých krajinách je služba “second opinion” – druhý názor, známa. Viac skúsených lekárov môže priniesť širší a kvalitnejší pohľad na jednu diagnózu a pomôcť tak pacientovi a jeho rodine nájsť to najlepšie riešenie jeho liečby. V zahraničí dokonca iniciatívu pacienta, ktorý príde aj so správou od iného doktora, uvíta ošetrujúci lekár.