Cenník

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia ambulancie LH med s.r.o., platný od 1.5.2022

Preventívne prehliadky

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v zákonom stanovenom rozsahu.
A – doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
B – cena preventívnej prehliadky pre samoplatcov. Ceny sú uvedené v EUR.

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti / stavu

Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonávané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.

Vyberte si z našej ponuky preventívnych prehliadok

 • Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia raz za 2 roky a pokrýva len nevyhnutný rozsah výkonov stanovených zákonom

 • Pre hĺbkové posúdenie zdravotného stavu odporúčame vyšetrenia nad rámec zákonnej prehliadky, ktoré poskytnú komplexný obraz o zdravotnom stave

 • Rozšírené laboratórne odbery (Pečeňové parametre, Cholesterol, Mineralogram, CRP a Quick test na zrážavé faktory)

 • EKG – neinvazívne vyšetrenie srdca

 • FOB test na okultné krvácanie – preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva

 • Komplexný obraz o zdravotnom stave získate za výhodný doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke

 • Pozvanie na zákonnú preventívnu prehliadku (raz za 2 roky) dostanete emailom spolu s pokynmi na laboratórne odbery

 • Ak máte záujem o vyšetrenia nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to zdravotnej sestre najneskôr pri odbere

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia 1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom. Vstupná lekárska konzultácia Preventívna Komplexná Komplexná rozšírená
Zdravotný dotazník Vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a rizikách
Fyzikálne vyšetrenie Meranie vitálnych funkcií – krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť. Vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu
Laboratórne vyšetrenie krvi Zápalové parametre – Sedimentácia
Krvný obraz
Cukor v krvi – Glykémia
Obličkové funkcie – Kreatinín
Pečeňové parametre – ALT, AST, GMT
Cholesterol – Lipidový profil, HDL, LDL, TGL
Mineralogram (Na, K, Cl)
CRP (zápalový parameter)
Zrážavé faktory – Quick test
Očkovania Kontrola stavu, hlavne tetanus
Vyšetrenie moču Chemicky, sedimentácia
EKG Neinvazívne vyšetrenie srdca* Pacienti starší ako 40 rokov * *
Stolica Test na okultné krvácanie *Pacienti starší ako 40 rokov * *
Anamnéza Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy
Lekárske vyšetrenie Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk – lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice a hrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily a pokožka celého tela
Vyhodnotenie Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby
Cena v EUR 50 70 90
Doplatok v EUR ku Zákonnej preventívnej prehliadke 50 65

Špeciálna ponuka

Interná ambulancia

Od 1.5.2023 má interná ambulancia zmluvu so zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera.

Veľmi sa tešíme, že od 1.8.2023 máme zmluvu aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

V našej internej ambulancii fungujeme na základe platby ročného členského, 70 Euro. 50 Euro pre pacientov našej ambulancie všeobecného lekára.

Prečo sa stať našim pacientom:

 • Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas.
 • U nás nájdete príjemné, nové a moderné prostredie nových ambulancií s ľudským prístupom a ochotou našich profesionálov.
 • Najmodernejšie prístrojové vybavenie.
 • Služby telefonickej recepcie v pracovných dňoch.

Pre samoplatcov je cenník nasledovný:

PRÍPRAVA NA VYŠETRENIE: 
Na vstupné interné vyšetrenie je vhodné priniesť si zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej karty, zoznam liekov, ktoré pacient užíva.

Psychiatrická ambulancia

Od 1.5.2023 má psychiatrická ambulancia zmluvu so zdravotnou poisťovňou Union.

Od 1.8.2023 máme zmluvu aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Veľmi sa tešíme, že od 1.4.2024 máme zmluvu aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Ročné členské v našej psychiatrickej ambulancii je 70 Euro.

Prečo sa stať našim pacientom:

 • Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas.
 • U nás nájdete príjemné, nové a moderné prostredie nových ambulancií s ľudským prístupom a ochotou našich profesionálov.
 • Služby telefonickej recepcie v pracovných dňoch.

Cenník:

Zvýhodnené balíky psychoterapie:

Ďaľšie úkony:

Sme tu pre vás. Neváhajte nás kontaktovať.

Druhý názor lekára na hrudnochirurgické diagnózy

Druhý názor lekára umožňuje pacientovi za poplatok získať vyjadrenie aj iného odborníka k svojej diagnóze či možnostiam jej liečby. Cieľom je, aby pacient a jeho príbuzní získali istotu v rozhodnutí, že jeho liečba je správna. V mnohých vyspelých krajinách je služba “second opinion” – druhý názor, známa. Viac skúsených lekárov môže priniesť širší a kvalitnejší pohľad na jednu diagnózu a pomôcť tak pacientovi a jeho rodine nájsť to najlepšie riešenie jeho liečby. V zahraničí dokonca iniciatívu pacienta, ktorý príde aj so správou od iného doktora, uvíta ošetrujúci lekár.