MUDr. Monika Turanská

MUDr. Monika Turanská

Všeobecná lekárka

VZDELANIE
1993-1997- SZŠ Skalica- odbor všeobecná sestra
1997-1998- Domov dôchodcov Senica
1998-2004- LF UK Bratislava- všeobecné lekárstvo

PRAX
2004-2005- interné oddelenie nemocnice Sokolov – ČR
2005-2006- gerontologické centrum Krajská nemocnice T.Bati Zlín – ČR
2/2006-12/2019- interné oddelenie FNsP Skalica a.s.
6/2013 – atestácia z vnútorného lekárstva
1/2020-4/2022- interné oddelenie nemocnice Břeclav
5/2022-3/2023- ambulancia vnútorného lekárstva Borský Mikuláš.