MUDr. Jana Veličová

MUDr. Jana Veličová

PSYCHIATER

MUDr. Jana Veličová študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 2002-2008. Postgraduálne štúdium absolvovala na Slovenskej zdravotníckej Univerzite, atestovala v roku 2014 zo psychiatrie u prof. MUDr. Jiřího Horáčka, Ph.D., FCMA. Pani doktorka poskytuje aj autogénny tréning a od júna 2022 je súdny znalec.

Pôsobila najskôr na II. psychiatrickej klinike V Košiciach. Neskôr v ambulanciách v Banskej Bystrici, Trnave, Šali a Poprade. Skôr ako sa stala členom tímu Rodinného Doktora v Malackách, až do marca 2023 pracovala v Nemocnici v Poprade ako psychiater a na konzíliách.

Typ odbornej spôsobilosti:

801 – všeobecné lekárstvo, 81 – študijný odbor vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe 26.5.2008

005 – psychiatria, 12 – špecializačný odbor 28.4.2014

Licencie

Číslo licencie: BB/2028/20, Typ licencie: licencia na výkon činnosti odborného zástupcu