Interná ambulancia

Aj v našej novej, modernej internej ambulancii Rodinného Doktora v Malackách máme za cieľ, aby sme všetky problémy pacientov vyriešili profesionálne, s najvyššou odbornosťou, s vášňou pre medicínu a v príjemnej atmosfére.

V internej ambulancii poskytujeme:

 • komplexné interné vyšetrenia,
 • kontrolné interné vyšetrenia,
 • predoperačné vyšetrenia,
 • interné vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou,
 • preventívne prehliadky,
 • kompletné laboratórne odbery,
 • 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku (tlakový Holter) s popisom,
 • EKG vyšetrenie s popisom,
 • FOB test na okultné krvácanie – prevencia rakoviny hrubého čreva.

Zdravotné poisťovne

Od 1.5.2023 má interná ambulancia zmluvu so zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera.

Veľmi sa tešíme, že od 1.8.2023 má interná ambulancia zmluvu aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Ročné členské v našej ambulancii je 70 Euro. Ak ste pacientom našej ambulancie všeobecného lekára, ročné členské je 50 Euro.

Prečo sa stať našim pacientom:

 • Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas.
 • U nás nájdete príjemné, nové a moderné prostredie nových ambulancií s ľudským prístupom a ochotou našich profesionálov.
 • Najmodernejšie prístrojové vybavenie.
 • Služby telefonickej recepcie v pracovných dňoch.

Pre samoplatcov platí nasledovný cenník:

PRÍPRAVA NA VYŠETRENIE: 
Na vstupné interné vyšetrenie je vhodné priniesť si zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej karty, zoznam liekov, ktoré pacient užíva.