MUDr. Zuzana Takácsová

MUDr. Zuzana Takácsová

Všeobecná lekárka

MUDr. Zuzana Takácsová študovala na Lekárskej fakulte v Brne, ČR s ukončením v roku 2007, pracovala na viacerých oddeleniach v nemocnici, napríklad na Centrálnom prijímacom oddelení UNB Ružinov a tiež na Antolskej v Petržalke,
geriatrickom a internom oddelení v nemocnici v Malackách.

V roku 2016 ukončila atestáciu- interný kmeň. Od 2017 pracuje ako všeobecný lekár (na rôznych ambulanciách) – napr. v zdravotno-relaxačnom centre Milosrdných bratov v Dunajskej Lužnej.