Mudr. Zsolt Zsemlye

foto-zsolty2

MUDr. Zsolt Zsemlye

CHIRURG

Lekár s 20 ročnou praxou v odbore chirurgia, hrudníková chirurgia a cievna chirurgia. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvoval na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave kde získal atestáciu v odbore chirurgia a hrudníková chirurgia. Pôsobil aj na Klinike cievnej chirurgie Východoslovenského ústavu srdcových chorôb v Košiciach pod vedením Doc.MUDr. Pétera Bereka PhD, kde sa pripravoval na atestáciu z cievnej chirurgie. V rámci vzdelávania v odbore cievna chirurgia absolvoval stáž vo Vojenskej nemocnici v Budapešti pod vedením profesora Dzsinicha. Aktuálne pôsobí na oddelení cievnej chirurgie v nemocnici Sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.