Druhý názor lekára

Druhý názor lekára na hrudnochirurgické diagnózy

Diagnostikovali Vám alebo niekomu z Vašich blízkych niektorú z hrudnochirurgických diagnóz? Chceli by ste získať názor ďalšieho špecialistu na Váš zdravotný problém a získať odpovede na Vaše otázky? Chceli by sme Vám pomôcť v riešení Vašich problémov súvisiacich s hrudnochirurgickými diagnózami a sprostredkovať Vám medicínu na vysokej úrovni. Úspešná liečba začína presnou diagnózou. Ponúkame Vám názor druhého lekára, názor veľkého odborníka, špecialistu.

MUDr. Zsolt Zsemlye, lekár s 20 ročnou praxou v odbore chirurgia, hrudníková chirurgia a cievna chirurgia a má za sebou nespočetné množstvo operácií. Od 1.9.2022 bude pán doktor Zsemlye poskytovať online konzultácie na rôzne hrudnochirurgické diagnózy s multidisciplinárnym prístupom.

Viac o druhom názore:

Druhý názor lekára umožňuje pacientovi za poplatok získať vyjadrenie aj iného odborníka k svojej diagnóze či možnostiam jej liečby. Cieľom je, aby pacient a jeho príbuzní získali istotu v rozhodnutí, že jeho liečba je správna. V mnohých vyspelých krajinách je služba “second opinion” – druhý názor, známa. Viac skúsených lekárov môže priniesť širší a kvalitnejší pohľad na jednu diagnózu a pomôcť tak pacientovi a jeho rodine nájsť to najlepšie riešenie jeho liečby. V zahraničí dokonca iniciatívu pacienta, ktorý príde aj so správou od iného doktora, uvíta ošetrujúci lekár.

Kedy a ako môže pomôcť názor druhého lekára:

 • keď sa potrebujete uistiť o správnosti liečby,
 • keď potrebujete získať názor ďalšieho špecialistu na Váš zdravotný problém,
 • keď potrebujete so špecialistom odkonzultovať výsledky Vašich vyšetrení,
 • keď potrebujete odkonzultovať predpísanú liečbu,
 • keď chcete získať iné alternatívy liečby Vášho zdravotného problému,
 • keď potrebujete získať odborný názor špecialistu na Vami užívané lieky,
 • keď potrebujete nasmerovať na špecializované pracovisko pre Vašu diagnózu, napríklad, ak potrebujete podstúpiť operáciu,
 • zodpovedať otázky, na ktoré nemáte čas alebo odvahu položiť v ambulancii ošetrujúcemu lekárovi,
 • prepísať vašu zdravotnú správu z odborného do „ľudského“ jazyka, aby ste jej porozumeli.

Cena konzultácie 149 Euro

V prípade Vášho záujmu Vás prevedieme celou cestou až do definitívneho vyriešenia.

Zdravie je pre nás najvyššia priorita. Našim cieľom je zachraňovať a predlžovať životy.
Sme tu pre Vás.
Rodinný Doktor

Proces je veľmi jednoduchý:

 • Vy nám pošlete Vašu lekársku správu a všetku potrebnú dokumentáciu.
 • Táto dokumentácia bude vyhodnotená na najvyššej multidisciplinárnej úrovni, to znamená, že okrem doktora Zsemlyé sa hodnotenia zúčastnia aj ďalší potrební špecialisti.
 • Následne sa s Vami pán doktor spojí formou online konzultácie.
 • Vypočuje si Vaše potreby a zhodnotí Váš stav z každého uhla pohľadu, aby sme Vám vytvorili ten najlepší plán.
 • Vypracuje Vám diagnostický záver a odporučí optimálny liečebný postup na základe najprofesionálnejších možností.

Zoznam hrudnochirurgických diagnóz a výkonov- konzultácie a multidisciplinárny prístup

 • primárne a sekundárne zhubné nádory pľúc, hrudnej steny, bránice a mediastina / medzihrudia / (lokálne i pokročilé s potrebou rozšírenej resekčnej operácie),
 • nezhubné nádory pľúc, hrudnej steny, bránice a mediastina,
 • pľúcny emfyzém – bulózny emfyzém – volum redukujúce operácie torakotomicky aj torakoskopicky
 • zápalové ochorenia pľúc, pleurálnej dutiny a mediastina
 • nezhudné a zhubné ochorenia priedušnice a veľkých priedušiek (vrátane šetriacich operácií („bronchoplastík“) so zachovaním čo najväčšieho množstva pľúcneho tkaniva
 • tracheostómie a starostlivosť pri chronickom kanylovaní priedušnice
 • zápaly, nádory a úrazy mediastina (mediastinoskópie a mediastinotómie),
 • úrazy hrudníka (akútne i chronické prípady), riešené konzervatívne alebo operačne + rehabilitácia,
 • myasténia gravis (tymektómie),
 • všetky chirurgicky liečiteľné ochorenia štítnej žľazy najmä s kompresiou krčnej priedušnice a/alebo pažeráka, retrosternálne alebo intratorakálne strumy / strumy zasahujúce do hrudníka a medzihrudia/
 • vrodené deformity hrudníka (pectus excavatum, pectus carinatum),
 • tamponáda srdca akejkoľvek etiológie – fenestrácia a drenáž perikardu subxifoideálnym prístupom a fenestrácia torakoskopicky / VATS/
 • všetky otvorené aj videoasistované výkony a operácie zahrňujúce resekcie a biopsie pľúc, vrátane uniportal VATS lobektómií
 • zhubné a nezhubné nádory pažeráka – resekcie pažeráka
 • refluxná choroba pažeráka /GERD/ s hiatovou herniou – miniinvazivne operačné riešenie laparoskopicky
 • operačné biopsie krčných a mediastinálnych lymfatických uzlín
 • sympatektómie – miniinvazívne klipovanie sympatického nervového systému hrudníka pri nadmernom potení rúk a podpazuší
 • operácie na zvládnutie problémov v pleurálnej dutine – torakocentéza, hrudná drenáž, ošetrenie pneumotoraxu